GRADSKO POZORIŠTE “RUMA”

Gradsko pozorište Ruma (GPR) je udruženje građana osnovano 1994. godine kao  dobrovoljno, nevladino, nepolitičko i nedobitno udruženje zasnovano na slobodi udruživanja građana, a radi ostvarivanja ciljeva u oblastima omladinske politike, izgradnje građanskog društva, unapređenja kvaliteta života građana, aktivizma i samostalnog rešavanja problema koji direktno ili indirektno pogađaju mlade.

 

GPR ima za cilj promovisanje i unapređenje kulture i umetnosti, obrazovanja, zaštite ljudskih i manjinskih prava, zaštite životne sredine, humanitarnog rada, mirovnih i građanskih inicijativa, međunarodne saradnje, savremenih scenskih oblika i internet kulture, kao i očuvanja kulturnih i duhovnih vrednosti. 

 

GPR posebno promoviše ideje, potrebe i aktivizam mladih putem teatarskih projekata, predstava i kampova, multimedijalnih sadržaja.

 

U početku je negovalo klasičan pristup pozorišnoj umetnosti, a od 1998. godine kada je osnovalo „Art Trema fest“ načinilo je zaokret i proširilo svoje polje delovanja na sve oblasti građanskih inicijativa. 

 

Gradsko pozorište Ruma neguje različite vidove tetarskih izraza. U pet sekcija okuplja oko stotinu aktivnih članova. Kroz projekat Art Trema Festa, ali i druge aktivnosti, Gradsko pozorište Ruma je uspešan domaćin multikulturalnoj razmeni umetnika i mladih stvaralaca iz naše zemlje i inostranstva. Poseban akcenat Gradsko pozorište stavlja na promociju kreativnog rada mladih diplomaca i studenata završnih godina Akademije umetnosti, a među njima je i ne tako mali broj diplomaca poreklom iz Rume. 

 

UG Gradsko pozorište Ruma i Art Trema fest promovišu multikulturalnost, interkulturalni dijalog, volonterizam i primere dobre prakse podražavajući projekte koji podstiču razvoj aktivnost amaterskog stvaralaštva. Takođe, GPR se trudi da ostvari doprinos osiguranju održivosti postojećih programa i/ili prostora za mlade za provođenje slobodnog vremena mladih, kroz participaciju mladih, podsticanje aktivizma i volonterizma u lokalnoj zajednici. 

 

Gradsko pozorište Ruma radi na animaciji pozitivinih građanskih akcija, okuplja volontere i ljubitelje teatra, zainteresovane grupe, pojedince i autore oko projekata kojima afirmiše njihov rad. Sarađuje i pomaže srodnim organizacijama kulture, aktivno učestvuje u raznim humanitarnim akcijama i aktivnostima od zanačaja za lokalnu zajednicu i region. 

 

Gradsko pozorište Ruma ima jednog stalno zaposlenog na mestu tehničkog sekretara i finansira svoje aktivnosti iz projekata, donacija, sponzorstava i prodajom usluga. 

 

Pozorište je član Saveza amatera opštine Ruma, Saveza amatera Vojvodine, Srbije, Omladinskog saveta Ruma. Neguje partnerstva sa UG „Ukrštanje“ Novi Sad, Studentskim kulturnim centrom Novi Sad; Geotakt art mrežom, Balkan Rock council, Pokretom gorana Vojvodine/Volonterskim centrom Vojvodine i Građanskim inicijativama.